Plastikkirurgi

Den 1. december 2007 indførte Sundhedsstyrelsen en ny vejledning vedrørende kosmetiske behandlinger.

Vejledningen skal hjælpe patienterne med at orientere sig ved valg af kosmetiske behandlinger og sikre dem en ordentlig information.

 

Sundhedsstyrelsen stiller krav til:

  • behandlingsstedet
  • registrering af behandler på sundhedsstyrelsens hjemmeside
  • ordentlig information af patienterne, hhv. mundtlig og skriftlig
  • behandlerens kvalifikationer
  • informeret samtykke (patienterne skal skrive under på, at de har fået ordentlig information)
  • fotodokumentation før og efter kosmetiske behandlinger

Ellitsgaards Plastikkirurgi er indrettet med hensyntagen til Dansk Standard samt Sundhedsstyrelsens krav til plastikkirurgiske klinikker, der udfører kosmetisk kirurgi. Vi er siden marts 2009 blevet akkrediteret af Sundhedsstyrelsens inspektorer.

Plastikkirurgiske operationer, der dækkes af den offentlige sygesikring er oftest mindre operationer, der kan udføres ambulant og i lokalbedøvelse, fx modermærker, talgkirtler, fedtknuder, hudkræft, skæmmende ar og øvre øjenlågsoperationer (efter vurdering).

Ellitsgaards Plastikkirurgi ophørte i 2012 med kosmetiske operationer (operationer i privat regi). Klinikken har siden 2012 haft fuldtidsydernummer.

Har du spørgsmål til lige netop din situation, er du velkommen til at kontakte klinikken.