Henvisning

Henvisning fra egen læge:
Har du fået en henvisning fra din egen læge til behandling her, bedes du ringe til os på tlf. 3538 0028 og bestille tid til en konsultation. Ved konsultationen vil der blive aftalt en operationstid.

Har du en henvisning fra egen læge kan du opereres gratis, hvis der foreligger medicinsk indikation. Det drejer sig oftest om mindre operationer, der er begrundet lægeligt, dvs. at de forandringer der skal fjernes, giver anledning til gener, eller vil på sigt give gener.
Henvisningen sendes elektronisk direkte til os før konsultationen.

Henvendelse uden henvisning fra egen læge:
Klinikken modtager ikke Gruppe 2 patienter.

Sundhedsforsikring:
Har du en Sundhedsforsikring kan du blive behandlet på klinikken. Inden du kontakter os, skal du selv lave en aftale med dit forsikringsselskab.

Sygeforsikringen Danmark:
Som medlem af Sygeforsikringen Danmark kan du behandles med tilskud efter gældende regler. Kontakt Sygeforsikringen Danmark for yderligere oplysninger.