Persondatapolitik (GDPR)

Dataansvarlig:

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine persondata er:

Ellitsgaards Plastikkirurgi
Peter Bangsvej 7A, Opgang 7, Etage 3
2000 Frederiksberg
Ydernr. 20 01 82

Persondata er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Vi indsamler persondata for sikre korrekt personidentifikation i forbindelse med dine undersøgelser og behandlinger på klinikken. Vi indsamler og behandler dine persondata, når du booker tid hos os, hvis du besøger vores hjemmeside eller hvis du kontakter os telefonisk.


Vi indsamler følgende data:

Navn
Adresse
E-mail
Tlf. nummer
Oplysninger fra din webbrowser, fx IP-adresse, browsertype og sprog.

Såfremt du modtager konsultation og/eller møder til operation, indhenter vi ligeledes oplysninger som CPR-nummer samt fuldstændig journalisering over de behandlinger, som du har fået foretaget hos os samt de sundhedsoplysninger, som du selv har afgivet ved en konsultation eller behandling. Dette er underlagt gældende lovgivning på området.

Sådan indhenter vi dine persondata:

Vi indsamler dine persondata igennem vores hjemmeside og tredjepartssoftware og igennem anvendelsen af cookies til at indsamle data omkring din adfærd.
Du kan dog være i stand til at ændre dine browserindstillinger for at få din browser til at nægte tredjeparts cookies eller angive, hvornår en tredjeparts cookie bliver sendt.

Til håndtering af booking samt journalisering bruger vi programmet EG Clinea (Patientjournalsystem). Her lagres oplysninger, som er oplyst af patienten selv ved booking samt efterfølgende ved konsultation og behandlinger. Udover de persondata som vi indsamler via vores hjemmeside, anvender vi en række tredjepartssoftware til at indsamle data på denne hjemmeside, dvs EG Clinea (Patientjournalsystem).

Google Analytics:

Giver os adgang til din adfærd på vores hjemmeside. Google Analytics indsamler data ved hjælp af cookies. Disse cookies indsamler informationer om din brug af vores hjemmeside, herunder din IP-adresse til tracking af din adfærd.

Sådan får du adgang til de data, vi indsamler om dig:

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod at oplysninger anvendes, hvis det ikke længere er nødvendigt for os at beholde din data.

Du har ret til:

Adgang og berigtigelse af persondata. Du har altid mulighed for at bede om en kopi af de personlige data, som vi har liggende om dig. Hvis du opdager fejl eller forældede oplysninger, har du ret til at bede om, at dette bliver rettet. Hvis du ikke længere ønsker at opbevare dine personlige dataoplysninger hos os, har du retten til at anmode om at få din persondata slettet. Dette kan dog kun ske, hvis det ikke længere er nødvendigt for os at beholde dine data. Vær opmærksom på, at vi iht. Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.) § 15 er forpligtet til at opbevare patientjournaler i mindst 10 år.

Vi passer på dine data.

Det betyder, at vi forpligter os til at forhindre offentliggørelse, uautoriseret adgang eller alternativ behandling af vores patienters persondata, som indsamles på denne hjemmeside.
Vores softwaresystem (EG Clinea) lever op til de aktuelle krav i henhold til databeskyttelsesforordningen.
Patientoplysninger videregives ikke, med mindre vi er underlagt gældende lovgivning.

Klagemuligheder.

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet:

www.datatilsynet.dk